Pesymizm i renty dożywotnie – Praca i kariera – wszystko o: zasiłki i świadczenia, wynagrodzenia, urzędnicy, nauczyciele, prawo pracy

Wysokość renty, w uproszczeniu, szacujemy, dzieląc wartość zgromadzonych oszczędności przez liczbę miesięcy dalszego oczekiwanego trwania życia. Tak obliczone świadczenie wypłacane jest 12 razy w ciągu roku aż do naszej śmierci, bo renta tych, którzy żyją dłużej, niż oszacowano, wypłacana jest ze środków tych, którzy umarli wcześniej, niż oczekiwano (instytucje finansowe zarabiają na odsetkach od przechowywanych oszczędności i na opłatach manipulacyjnych). Ponieważ rozwiązanie to gwarantuje spokojne życie na starość, powinno być powszechne. Tymczasem decyduje się na nie relatywnie niewiele osób, co dobitnie pokazała reforma podatkowa w Wielkiej Brytanii. Przed 2014 r.…

Read More

ZUS do RPO: dokładamy wszelkich starań, żeby zasiłki były wypłacane terminowo – Praca i kariera – wszystko o: zasiłki i świadczenia, wynagrodzenia, urzędnicy, nauczyciele, prawo pracy

Jak poinformował rzecznik praw obywatelskich, w ostatnich latach trafiło do niego wiele skarg na działania ZUS, głównie związanych z wstrzymywaniem wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu macierzyństwa oraz z wielomiesięcznymi kontrolami. W związku z tym w grudniu zwrócił się do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej z pytaniem, czy również otrzymuje takie sygnały i czy przewidywane jest usprawnienie kontroli. Zdaniem rzecznika ZUS, jako podmiot odpowiedzialny za właściwe wydawanie pieniędzy ze składek ubezpieczonych, powinien dołożyć należytych starań, aby świadczenia trafiały do osób uprawnionych. “Jednak z drugiej strony pozostawianie bez środków do…

Read More

Zwolnienie pracodawcy z wpłat do PPK za uczestników PPE – Praca i kariera – wszystko o: zasiłki i świadczenia, wynagrodzenia, urzędnicy, nauczyciele, prawo pracy

Utworzenie PPE nie zależy od tego, czy w firmie funkcjonują związki zawodowe czy nie. Ich brak nie pozwoli jednak pracodawcy prowadzącemu PPK, który następnie utworzył PPE, skorzystać z możliwości nieodprowadzania wpłat do PPK za osoby, które zapisały się do PPE. Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) pracodawca, który zawarł umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza z tego tytułu składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o pracowniczych…

Read More

Sejm zajmuje się projektem “Emerytura bez podatku”. Koszt: 15 mld zł – Praca i kariera – wszystko o: zasiłki i świadczenia, wynagrodzenia, urzędnicy, nauczyciele, prawo pracy

Projekt “Emerytura bez podatku” w październiku 2018 r. wspólnie z komitetem obywatelskim złożyło w Sejmie Polskie Stronnictwo Ludowe. Jego pierwsze czytanie odbyło się w grudniu 2018 r. Został wówczas skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Ponieważ obywatelskich inicjatyw nie obejmuje zasada dyskontynuacji, w środę Sejm zajął się nim po raz kolejny. Pod projektem podpisało się ponad 140 tys. osób. Proponowane przepisy zakładają likwidację obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. W środę projekt uzasadniał przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej poseł Mieczysław Kasprzak (PSL-Kukiz’15).…

Read More

Prokuratura zbada inwigilację w Państwowej Inspekcji Pracy – Praca i kariera – wszystko o: zasiłki i świadczenia, wynagrodzenia, urzędnicy, nauczyciele, prawo pracy

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariuszy publicznych – pracowników Głównego Inspektoratu Pracy. Chodzi o czyn z art. 231 par. 1 k.k. To kolejny wątek sprawy, którą opisał DGP. Inspekcja chciała sprawdzić zarobki swojego pracownika (czy i ile zarabia poza PIP), więc poprosiła urząd skarbowy o jego dane z PIT-37. A to – zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych – było niezgodne z prawem, bo inspekcja może pozyskiwać informacje z PIT, ale tylko gdy służy to kontroli nadzorowanych przez nią pracodawców, a nie własnego pracownika. Prezes…

Read More

Składka ZUS 2020: Znamy już wysokość składki zdrowotnej. Ile zapłacą przedsiębiorcy? – Praca i kariera – wszystko o: zasiłki i świadczenia, wynagrodzenia, urzędnicy, nauczyciele, prawo pracy

We wtorek Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące średniej pensji w sektorze przedsiębiorstw, która w IV kwartale 2019 roku wyniosła dokładnie 5368,01 zł. Od tej kwoty wyliczana jest składka zdrowotna, której wysokość do wczoraj pozostawała jedyną niewiadomą. Wysokość składki zdrowotnej to 9 proc. podstawy wymiaru, która z kolei stanowi 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia z czwartego kwartału 2019 roku. Oznacza to, że w 2020 roku przedsiębiorcy będą musieli miesięcznie płacić na składkę zdrowotną 362,34 zł. Wysokość pozostałych składek do ZUS na 2020 rok wygląda następująco: • Składka emerytalna – 612,19 zł…

Read More

Nowy skład Rady Ochrony Pracy. Na czele poseł PiS Janusz Śniadek – Praca i kariera – wszystko o: zasiłki i świadczenia, wynagrodzenia, urzędnicy, nauczyciele, prawo pracy

Rada Ochrony Pracy sprawuje nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników. Marszałek Sejmu podczas uroczystości podkreśliła, że Rada Ochrony Pracy to wyjątkowa instytucja, która pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad wszystkimi sprawami dotyczącymi prawa i bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia. “Chciałabym państwu życzyć, żebyście tę misję, której się podejmujecie, potraktowali bardzo poważnie i odpowiedzialnie, bo wasze zdanie, wasze opinie w wielu…

Read More

Szumowski: Jestem gotowy rozmawiać z rezydentami o podwyżkach – Praca i kariera – wszystko o: zasiłki i świadczenia, wynagrodzenia, urzędnicy, nauczyciele, prawo pracy

Minister przyznał, że na piątkowym spotkaniu z rezydentami przeanalizowano wszystkie punkty porozumienia zawartego w lutym 2018 r. Poprzedzone ono było czterema miesiącami protestów tej grupy zawodowej. Ostatecznie ustalono, że rezydenci otrzymają podwyżki, a nakłady na zdrowie wzrosną do 6 proc. PKB w 2024 r. Resort zobowiązał się też do dalszego dialogu z przedstawicielami zawodów medycznych. Szumowski zaznaczył, że wszystkie punkty porozumienia zostały zrealizowane. “Uważamy, że wszystkie punkty zrealizowaliśmy, chociażby nakłady. Ustawa 6 proc. jest realizowana co do joty, a wręcz z naddatkiem, bo wydajemy znacznie więcej niż ustawa zakłada. Stąd…

Read More

Likwidacja OFE: Co trzeba wiedzieć przenosząc środki z OFE do IKE lub ZUS? – Praca i kariera – wszystko o: zasiłki i świadczenia, wynagrodzenia, urzędnicy, nauczyciele, prawo pracy

W Sejmie trwają prace nad rządową ustawą, która likwiduje Otwarte Fundusze Emerytalne. Zgodnie z jej założeniami, akt ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r. Data ta jest szczególnie istotna dla osób płacących składki. 15,8 milionów Polaków, którzy aktualnie są członkami OFE, będzie musiało podjąć decyzję, czy środki zgromadzone w OFE trafią na Indywidualne Konta Emerytalne czy do ZUS. Podpowiadamy, co należy zrobić, aby wybrać jedną z proponowanych nam opcji na transfer środków. Co po OFE: IKE czy ZUS? >> Chcesz, aby pieniądze trafiły do IKE? Jeśli podjąłeś taką decyzję,…

Read More

Ciężarna w pracy. Jakie ma szczególne uprawnienia? – Praca i kariera – wszystko o: zasiłki i świadczenia, wynagrodzenia, urzędnicy, nauczyciele, prawo pracy

Czas pracy ciężarnej Czas pracy pracującej w ciąży nie może przekraczać 8 godzin. Kobieta w ciąży zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Ciężarnej nie wolno także bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca zatrudniający ciężarną w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie…

Read More